פרופ' רחל ארהרד

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

פרופ' רחל ארהרד מייצגת שילוב ייחודי בין אקדמיה ופעילות חברתית ציבורית אינטנסיבית. פרסמה 4 ספרים, פרקים בספרים עשרות מחקרים,  וגם בהוראה הייתה "מצטיינת הרקטור". בתפקידה כראש המגמה לייעוץ חינוכי בבי"ס לחינוך היבנתה ומיסדה את מקצוע הייעוץ החינוכי בישראל, פיתחה תוכניות חדשניות כ"ייעוץ חינוכי לגיל הרך", תעודת הוראה בפסיכולוגיה ועוד.

 

בה בעת מלאה תפקידים בכירים במערכת החינוך והאחרון שבהם - ראש מחלקת המחקר והפיתוח של השרותים הפסיכולוגיים ייעוצים בישראל. פתחה בין השאר את תוכנית "חוסן נפשי למניעת התאבדויות" שהיותה פריצת דרך בהתמודדות עם תופעה כאובה זו, ואת מודל ההתערבות למניעת אלימות בבתי ספר וקידום אקלים חינוכי-מיטבי המנחים את המערכת מזה כשני עשורים. כמומחית בתחום והפסיכולוגיה החינוכית הוזמנה למתן ייעוץ לסין, דרום אפריקה, הודו, בורמה ועוד.

 

בצד אלה עוסקת פרופ' ארהרד בפעילות התנדבותית בארץ ובעולם: יזמה והקימה את ״הדלת הפתוחה״ -עתה רשת ארצית של 17 מרכזים לייעוץ לבני נוער. נמנת על ועדת ההסמכה של הארגון הבינלאומי להורות מתוכננת ( IPPF)), שמשה כסגן נשיא הארגון העולמי לייעוץ ופסיכותרפיה ( IAC ), חברת הנהלה בעמותת להב, חברה בהנהלת "ניצן הורים" ופעילה בארגון העולמי People to People .

 

כיועצת נשיא האוניברסיטה להוגנות מגדרית  פועלת פרופ' ארהרד לקידום הוגנות מגדרית ולצמצום אי השוויון העקש בין גברים ונשים בסגל האקדמי בארבעה נתיבים עיקריים:

 

1. ברמה הבינלאומית ולאומית: יצירת שתופי פעולה עם אוניברסיטאות מובילות בארה"ב, איתור פוסט דוקטורנטיות מצטיינות המעוניינות לשוב לישראל על מנת לגייסן לאוניברסיטת תל-אביב, השתתפות בוועדות המל"ג והכנסת, הובלת הפורום של יועצות הנשיא לשוויון מגדרי באוניברסיטאות המחקר, הובלת הפורום של הנציבות להטרדה מינית במערכת ההשכלה הגבוהה ועוד.

 

2. ברמה המערכתית-ארגונית: הובלת ועדה אוניברסיטת להוגנות מגדרית הפועלת ליצירת שינוי בתרבות האירגונית של האוניברסיטה, הטמעת התפיסה של גיוס פרו-אקטיבי של חוקרות צעירות, פעילות באמצעות קבוצת משימה של חברות סגל בכירות הממפה פרקטיקות סמויות הפועלות לרעת נשים, קידום תרבות ארגונית ידידותית להורות ומשפחה (הבהרה והקפדה על זכויות אמהות ואבות, הקמת מעון לגיל הרך, התקנת חדרי הנקה זמינים ברחבי הקמפוס ועוד), קידום סביבה "בטוחה" בקמפוס ( מניעת הטרדות מיניות) ועוד.

 

3. ברמה הקבוצתית: הפעלת מערכת ענפה של סדנאות קריירה לדוקטורנטיות, סדנאות לחוקרות צעירות, פעילות דיפרנציאלית בכל פקולטה בהתאם לייחודה וצרכיה, איתור וליווי סטודנטיות מצטיינות במדעים מדוייקים ובהנדסה ועוד.

 

4. ברמה הפרטנית: גיוס מלגות יציאה לפוסט דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות, יעוץ לקראת יציאה לפוסט דוקטורט בחו"ל, שמירה על זכויות חוקרות וסטודנטיות ועוד.

 

לאתר נשים בקמפוס >

לאתר קמפוס בטוח >

לאתר מעון האוניברסיטה >

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive