מלגות בתר-דוקטוריים

שם המלגה

תאריך הגשה,
[תאריך הגשה פנימי],
*תאריך משוער

תאור המלגה לפוסטדוקטורט בחוץ לארץ

(למידע מדויק יש לפנות לאתרי המלגות)

מלגות נשיא אוניברסיטת ת"א לפוסט דוקטורט לנשים

[30.1.2018]

סוג המלגה: פנימית לאוניברסיטת ת"א
סכום המלגה: $50,000 לשנתיים, $25,000 לכל שנה
הגשה: פנימית. יש להגיש למיכל בונה-מזרחי, רכזת הוגנות מגדרית.
למי מיועדת המלגה: לנשים,  פוסטדוק בחו"ל. נשים בעלות תואר PhD שהוענק בכל אחת מן הפקולטות באוניברסיטת תל אביב.
בתהליכי קבלה או התקבלה לפוסט דוקטורט באוניברסיטה יוקרתית בחו"ל.
זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית): ד”ר אורית רז (2016), ד”ר אינס צוקר (2016)

קרן רוטשילד

*[15.9.2017]

סוג המלגה: קרן ישראלית
סכום המלגה: 160,000ש"ח בסיס, פלוס תוספות למשפחה וכו'
הגשה: פנימית. מזכירות אקדמית, במשרד מדור קרנות ומלגות
למי מיועדת המלגה: פוסט דוקטורנטים בחו"ל המתחילים בשנה האקדמית הקרובה. מדעי החיים, מדעים מדויקים וההנדסה ניתן להגיש בקשה להשתלמות בחו"ל למשך תקופה לא רצופה, בכל פעם למספר חודשים כפוף לתנאים ספציפיים.
אינם זכאים:   המקבלים $55,000 ויותר ממקורות נוספים.
זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית): ד”ר טלי דקל (2014), ד”ר אילת לסמן (2010)

מלגות ע"ש שולמית אלוני לקידום נשים במדע לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט

[15.9.2017]

סוג המלגה: קרן ממשלתית
סכום המלגה: לתלמידות תואר שלישי יעמוד על סך של עד 250 אלף ₪ לתקופה של שלוש שנים וגובה המלגה למשתלמות לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 200 אלף ₪ לתקופה של שנתיים.
הגשה: פנימית. מיטל שי, רשות המחקר
למי מיועדת המלגה: תלמידות לתואר שלישי ולמשתלמות לבתר דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל בתחום מדעים מדויקים והנדסה
זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית):

מלגות פולברייט FULLBRIGHT לחוקרי בתר-דוקטורט (USIEF)

 

 

*תחילת דצמבר

סוג המלגה: קרן חינוך ארצות הברית ישראל
סכום המלגה: $37,500
הגשה: חיצונית ישירות לקרן.
למי מיועדת המלגה: פוסט דוקטורנטים בארה"ב המתחילים בשנה האקדמית הקרובה. בעלי אזרחות ישראלית.

למי לא מיועדת המלגה: לבעלי אזרחות אמריקאית

זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית):

תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

[29.1.2017], 6.2.2017

סוג המלגה: קרן לאומית
סכום המלגה: 15,000$ עד 25,000$ לשנה, בהתאם למצבה המשפחתי של המלגאית, ותוענק לתקופה של שנתיים.
הגשה: פנימית. למשרדי הדקנים.
למי מיועדת המלגה: המועמדת התקבלה להשתלמות בחו"ל וזכתה במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגה אחרת להשתלמות בתר-דוקטורית, ובכוונתה לצאת להשתלמות בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים. תתאפשר הגשת מועמדות אשר התקבלו להשתלמות פוסט-דוקטורט במסלול המשולב (חלקו בארץ, חלקו בחו"ל). תינתן העדפה לתחומי ידע כמו מדעי המחשב, הנדסה, מדעים פיזיקליים.
זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית): ד”ר טלי דקל (2014)

Israel national postdoctoral award program advancing women science
ניתן לחפש בגוגל אם הלינק לא עובד

1.5.2016*
יש לבדוק תאריך תנאי לסיום דוקטורט *

סוג המלגה: קרן ישראלית מנוהלת ע"י מכון וויצמן
סכום המלגה: עד 20,000$ לשנה, ותוענק לתקופה של שנתיים לכל היותר.
הגשה: חיצונית ישירות לקרן.
למי מיועדת המלגה: מועמדות ישראליות אשר משלימות דוקטורט בארץ. המועמדת התקבלה להשתלמות בחו"ל וזכתה במלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגה אחרת להשתלמות בתר-דוקטורית, ובכוונתה לצאת להשתלמות בחו"ל לתקופה שלא תפחת משנתיים. מיועדת למדעי החיים ולמדעים מדוייקים.
זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית): ד”ר עדי שיינפלד (2014), ד”ר טלי דקל (2014), ד”ר מיכל ברקר. http://www.weizmann.ac.il/WomenInScience/recipients

Eric and Wendy Schmidt Postdoctoral Award For Women in Mathematical and Computing Sciences

עד סוף יוני בכל שנה

סוג המלגה: קרן ישראלית מנוהלת ע"י הטכניון
סכום המלגה: 50,000$ לשנה, אם אפשרות לשנה שניה.
הגשה: חיצונית ישירות לקרן.
למי מיועדת המלגה: מועמדות מכל האוניברסיטאות בארץ. מועמדות אשר מתכננות את סיום הדוקטורט עד סיום שנת הלימודים הבאה. ניתן להגיש בקשה עד שלוש שנים מסיום הדוקטורט. מיועדת לחוקרות במתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה.
זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית):

מלגות אונסקו-לוריאל ישראל 2016 למדעניות צעירות במדעי החיים 

*אמצע יוני בכל שנה

סוג המלגה: קרן של UNESCO

סכום המלגה: 50,000ש"ח
הגשה: חיצונית דרך משרד החינוך
למי מיועדת המלגה: מועמדות  לפוסטדוקטורט במדעי החיים (ביולוגיה, ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, חקלאות, רפואה, ביו- רפואה, רוקחות ופיזיולוגיה(.
זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית): ד"ר רעיה סורקין (2015), ד"ר מיכל ברקר, ד"ר ענת ארזי (2015)

Simons Foundation Advancing Research in Mathematics and Basic Science

*אמצע ספטמבר בכל שנה

סוג המלגה: קרן אמריקאית
סכום המלגה: מלגה מכובדת, fellowship  לשלוש שנים. הסכום תלוי בסוג
הגשה: חיצונית ישירות לקרן.
למי מיועדת המלגה: מועמדים לפוסטדוקטורט באוניברסיטה באזור ניו יורק. מיועדת לחוקרים וחוקרות  במתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי החיים. יש מלגות לתחומים ספציפיים.
זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית): מיכל ברקר (2015), עמרי ווינשטין (2015), נעמי אופנהימר, גלעד אשרוב (2016)

מלגת אוניברסיטת בן גוריון בנגב למשתלמות פוסט דוקטורט

7.5.2017

סוג המלגה: קרן ישראלית מנוהלת ע"י אוניברסיטת בן גוריון
סכום המלגה: 40,000$, 20,000$ לשנה
הגשה: חיצונית ישירות לקרן.
למי מיועדת המלגה: לסייע למסיימות דוקטורט מצטיינות שהתקבלו להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל וזכו למימון חלקי/מלגה חלקית. נכונות עקרונית של המחלקה הרלוונטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעמיד לרשות המועמדות תקן עם סיום השתלמות הבתר-דוקטורט

זוכות משנים קודמות (רשימה חלקית):

 

 

למידע אודות מלגות נוספות:

המזכירות האקדמית - קרנות ומלגות >

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive