קמפוס בטוח - מניעה וטיפול בהטרדה מינית

מטרידים אותך? זה מטריד אותנו. אוניברסיטת תל-אביב שואפת ליצור סביבה נעימה ובטוחה של לימודים, מחקר ועבודה 

 

 

 

פסקי דין בענייני הטרדות מיניות

אוניברסיטת תל-אביב שואפת להיות סביבת לימודים, מחקר ועבודה מכבדת, בטוחה ומיטבית.

לשם כך מקפידה האוניברסיטה למגר תופעות פסולות של:

  •  הטרדה מינית
  • קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות

 

תלמיד/ה או עובד/ת שהוטרדו מינית או שנוצלו לרעה על רקע מיני על ידי חבר/ה הסגל הבכיר, הזוטר או המנהלי מוזמנים לפנות לנציבת הקבילות לענייני הטרדה מינית, פרופ' תמר ברוש או הגב' לואיזה נרקיס.

 

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, הטרדה מינית היא:

 

  • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני
  • מעשה מגונה
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו: ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול של יחסי מרצה/מתרגל - סטודנט
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן
  • התייחסות מבזה או משפילה למינו, מיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום

     

 

הנוסח המלא של התקנון השלם למניעת הטרדה מינית ניתן למצוא כאן

Regulations for Prevention of Sexual Harassment  English Version

 

נוהל איסור קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות ניתן למצוא כאן.

Prohibition of intimate relations in the context of an authority relationship English Version

 

מכתב לכל הסגלים - אוקטובר 2018

מכתב לכל הסגלים- פברואר 2018

מכתב לכל הסגלים- נובמבר 2016

מכתב לכל הסגלים- נובמבר 2016 בערבית 

מכתב לכל הסגלים- נובמבר 2016 באנגלית 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive