סיכום שנת תשע"ח בהוגנות המגדרית

סיכום תשע"ח

26 דצמבר 2018

הוגנות מגדרית באוניברסיטת תל אביב - סיכום שנת תשע"ח

פרופ' אילנה אלי

בשנת הלימודים תשע"ז עמד אחוז הנשים בקרב מקבלי תואר שלישי (PhD) באוניברסיטת תל אביב על 54.3%. שיעור הנשים בקרב בעלי דרגת מרצה היה 47.6% , בקרב בעלי דרגת מרצה בכיר – 31.8%, בקרב בעלי דרגת פרופ' חבר – 28.2% ובקרב בעלי דרגת פרופסור מן מנין  23.1%.

אוניברסיטת תל אביב מודעת לפערים הללו בין גברים ונשים, במיוחד בדרגות האקדמיות הבכירות, ופועלת לתיקונם.

תכנית העבודה לשנת תשע"ח כללה פעילות במספר מישורים במקביל:

 1. הסרת חסמים הקיימים בפני נשים, בתכניתן להתחיל בקריירה אקדמית.
 2. הוראה, סדנאות וחינוך דור העתיד.
 3. טיפול בבעיות הייחודיות לנשים בקרב סטודנטיות ונשות סגל.
 4. איסוף מידע על מצב הנשים בקמפוס

 

 1. הסרת חסמים הקיימים בפני נשים בתכניתן להתחיל בקריירה אקדמית
 1. הוענקו 5 מלגות מדי שנה לנסיעה לבתר-דוקטורט בחו"ל לנשים (למשך שנתיים) . 
 2. הוחלט על הענקת 2 מלגות לביצוע תכנית בתר-דוקטורט משולב ישראל-חו"ל לנשים (במדעי החיים, שלב פיילוט) – כל מלגה תהיה בעלות 20,000 $ לשנה  (למשך שנתיים). מחצית מלגה אחת תוענק על ידי משרד הרקטור ומחצית מלגה שניה תוענק על ידי משרד הנשיא. מצ'ינג יינתן על ידי הפקולטה. הזוכות יבחרו על ידי הפקולטה .
 3. הוענקו 19 מענקים לנשים המיועדים לנסיעה לכנס מדעי עם ילד בגיל הינקות. עד תום שנה"ל הצפי הוא שיחולקו עוד כ 2-3 מלגות כאלה.

II .       הוראה, סדנאות וחינוך דור העתיד.

 1. הכנסת קורס בנושא "מדע ומגדר בראי הפילוסופיה" לתכנית "כלים שלובים" (מעבירה גב' מאיה רומן)
 2. סדנה לנשים לקראת נסיעה לבתר דוקטורט בחו"ל. אחת נוספת צפויה בתחילת שנת הלימודים.
 3. סדנת קריירה למסיימות תואר שני (שלושה מפגשים).
 4. סדנת קריירה למסיימות דוקטורט (שלושה מיפגשים).
 5. הוצאת משלחת בת 14 חוקרות מתחומי ה STEM  לסדנה בת שבוע במכון FRAUHOFER  בגרמניה.
 6.  הקצבה של סך של 140,000 שח' מטעם משרד הנשיא לפעילות נשים במתטמתיקה וכימיה.
 7. גיבוש תכנית להנגשת האקדמיה לתלמידות צעירות ("חשיפה לאוניברסיטה"). התכנית מבוססת על ארגון ביקורים ייעודיים אשר כוללים מפגש מקדים בביה"ס שבו מוצגת  האוניברסיטה, כולל הסבר קצר על מהות אוניברסיטת מחקר ומה מהות הסיור המיועד. בשלב שני מתבצע סיור באוניברסיטה – שכולל הרצאות קצרות, ביקורים ב- 2-3 מעבדות "רטובות", ומפגש עם חוקרות מובילות בתחומן. עד כה קוימו כ 15 סיורים לילדות בכתות א-ג' (סה"כ כ- 300 משתתפות) על ידי הפקולטה להנדסה. בשנה הקרובה אנו מקווים לקבל מימון לארגון כ- 35 מפגשים כאלו.
 8. ארועי יום האשה.

III.      טיפול בבעיות שוטפות בקרב סטודנטיות ונשות סגל באוניברסיטה

 1. הסדרת נהלי חופשת לידה לנשות סגל (מול משרד הרקטור).
 2. טיפול בבעיות פרטניות הנוגעות לנשים בקמפוס.
 3. איסוף מידע שיטתי ומעקב אחרי התקדמות הפקולטות בהתאם לתכנית החומש.
 4. בקרה על  חדרי הנקה ברחבי קמפוס ושמירה על איכותם, תוך שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים וארגון הסגל הזוטר.
 5. שיתוף פעולה עם נציגי קהילת הלהט"ב בקמפוס והתייחסות לצרכיהם הייחודיים.

IV .      איסוף מידע על מצב הנשים בקמפוס

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive