ברכת יועצת הנשיא לקידום נשים

ליצירת קשר

פרופ' רחל ארהרד, יועצת נשיא האוניברסיטה לקידום נשים

אוניברסיטת תל-אביב

דוא"ל erhardr@post.tau.ac.il

 

לעמיתותי ועמיתי היקרים,

 

אוניברסיטת תל-אביב שואפת לשוויון מגדרי אמיתי ולמיצוי ההון האנושי בתוכה, הלכה למעשה בכל תחומי המחקר, הפקולטות ובתי הספר שלנו. בד בבד עם שמירה על רמת מצוינות גבוהה, האוניברסיטה חותרת למימוש מרבי של הפוטנציאל האישי והאקדמי של נשים. לשם כך, היעד אותו הציבה הנהלת האוניברסיטה לשנים הקרובות, הינו העלאת מספר הנשים בכל דרגות הסגל האקדמי ובמוקדי קבלת ההחלטות המעצבים את אופי ותרבות האוניברסיטה.

 

למרות השאיפה למיצוי מרבי של פוטנציאל הנשים באקדמיה, קיים עדיין פער עמוק בינה לבין המציאות בפועל. סקרים בעולם ובישראל, כמו גם הדו"ח שפורסם לאחרונה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, מראים שוב ושוב  כי שיעור ייצוגן של נשים הולך ופוחת באופן דרמטי ככל שעולים בסולם הדרגות האקדמי. כך, בעוד שמתוך 331 מסיימי תואר שלישי בשנת 2012 באוניברסיטת תל-אביב מספר הנשים היה יותר ממחצית, ייצוגן בסגל  הבכיר פוחת, עד כדי שיעור ממוצע של  כ-15 אחוז בקרב הדרגה העליונה של פרופ' מן המניין. תמונה עגומה זאת  המכונה "תופעת המספריים", מאפיינת את מצבן של נשים בסגל האקדמי לא רק בישראל אלא בעולם המערבי כולו. ההסברים לכך רבים ומצויים בין היתר בהיבטים מבניים וחברתיים המשפיעים על תעסוקת נשים בשוק העבודה בכלל ובעולם האקדמי בפרט, לרבות בשל הנסיבות הקשורות  לקונפליקט קריירה-משפחה אותו חוות נשים בעוצמה רבה.

 

לאחרונה קיבלתי על עצמי את תפקיד יועצת הנשיא לקידום נשים מתוך שליחות ורצון עז לתרום לשוויון מגדרי באוניברסיטת תל-אביב, לסייע ביצירת תנאים סביבתיים ראויים, ולהגדיל את התאמתה של הסביבה האקדמית והניהולית למאפיינים הייחודים של סטודנטיות וחוקרות בקמפוס. 

 

עם כניסתי לתפקיד הצבתי לעצמי מטרה לפעול במהלך שנתי הראשונה ליצירת  תשתיות מוצקות להמשך עשייה. כך, מונתה וועדה אשר תעצב את תקנון יועצת הנשיא לקידום נשים, על מנת להכלילו בעתיד בחוקת האוניברסיטה. אנו מצויים בעיצומה של הקמת בסיס נתונים עדכני ומקיף, מולו ניתן יהיה לבחון את התקדמות שיעורן של הנשים בסגל האוניברסיטה שלנו. בד בבד אני שוקדת על הקמת פורומים לסטודנטיות וחוקרות להן מכנה משותף. כך, נערכה לאחרונה סדנה לדוקטורנטיות המצויות "רגע לפני סיום" מתחומי הטבע, הרפואה, ההנדסה והמדעים המדויקים, בנושא נתיבי קריירה מגוונים. סדנא זו ודומות לה שתערכנה בעתיד, הן פרי שיתוף פעולה של אוניברסיטת תל-אביב עם מכון המחקר הגרמני Fraunhofer, השואף לקדם חוקרות צעירות בתחומים אלה. כמו כן, הוקם פורום חוקרות צעירות, אשר נקלטו באוניברסיטת תל-אביב בשנת תשע"ג.  פורום זה ייפגש בקביעות במטרה לזהות את הצרכים המאפיינים שלב קשה זה בקריירה האקדמית, ולסייע במענים מוסדיים ככל הניתן.

 

לאחרונה התקיימה אצלנו פגישה של כל יועצות הנשיא לקידום נשים באוניברסיטאות המחקר. הפורום יאפשר שיתופי פעולה והפריה הדדית בין מוסדות המחקר ופעילויות משותפות בקשר עם ועד ראשי האוניברסיטאות והמל"ג.

 

אתר זה מיועד לאפשר דיאלוג עם סטודנטיות וחברות סגל במרחב הדיגיטלי, המתאפיין בדינמיות ובנגישות. נרכז בו נושאים הקשורים למשפחה ולהורות, בצד נושאים הקשורים לקרנות ולמלגות, כמו גם נהלים למניעת הטרדה מינית ואירועים וחדשות בזיקה לנשים ולחיים האקדמיים באוניברסיטה.

 

אני מזמינה אתכן ואתכם לקחת חלק בפעילות לקידום נשים באוניברסיטה שלנו, ליזום פעילויות מגוונות ולפנות אליי בכל עניין החשוב לכם.

 

בברכה,
 

פרופ' רחל ארהרד,
יועצת הנשיא לקידום נשים

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive